trụ trồng rau không cần đất 4 tuần

Cùng xem quá trình phát triển của cây sau 4 tuần được đưa lên trồng trên trụ trồng rau không cần đất.
Thật đơn giản để có rau sạch an toàn cho gia đình mà vừa tạo thêm mãng xanh tươi cho không gian sống.

Bình luận