Kỹ thuật

Hướng dẫn tự làm trụ trồng rau bằng khí canh - P4

Dung dịch dinh dưỡngCó tất cả 16 nguyên tố cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng bao gồm: cacbon (C), hydro (H), oxi (O), nitơ (N), kali (K), photpho (P), lưu huỳnh (S),...

Xem tiếp

Hướng dẫn tự làm trụ trồng rau bằng khí canh - p2

TRỤ TRỒNG RAU KHÍ CANHĐể thực hiện một hệ thống khí canh thì bạn chỉ cần hiểu cơ bản về cách thực hoạt động của hệ thống và tự chuẩn bị các công cụ có sẵn ngoài đời để thực...

Xem tiếp

Hướng dẫn tự làm trụ trồng rau bằng khí canh – p1

Để thực hiện một hệ thống khí canh thì chúng ta chỉ cần hiểu cơ bản về cách thực hoạt động của hệ thống và tự chuẩn bị các công cụ có sẵn ngoài đời để thực hiện, có thể...

Xem tiếp